Projekter

Vi tilbyder en total-løsning på elinstallationen i såvel nybygninger som tilbygninger. Løsningen kan også indgå i en total entreprise eller ved licitation.

Vi projekterer og vejleder i hele byggefasen.

Følgende arbejde udføres:

 • Elinstallation i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.
 • Etablering af byggestrøm.
 • Fremføring af stikledning, hovedkabel og gruppekabel.
 • Lys- og kraftinstallation.
 • Hovedtavler, undertavler og styretavler.
 • Dimensionering, levering og montage af belysningsanlæg.
 • Energirigtige installationer.
 • Intelligent el styring. (IBI).
 • Hvidevarer husholdning og industri
 • Datanetværk, trådløst,kablet, lysleder, aktivt udstyr.
 • Telefon installation og centraler.
 • Antenneinstallation.
 • ABDL og nødbelysning.